Webináře/videa - záznamy

30. 5. 2024


Role rodiče ve výuce

17. 3. 2020

V době Covidu se z většiny rodičů stali učitelé a byli postaveni před otázku, jak učit své děti. V tomto videu se zamýšlím nad tím, jak lze k situaci z pohledu rodiče přistoupit.


Motivace

24. 3. 2020

Jak vnímám motivaci a jak lze podpořit rozvoj vnitřní motivace a přirozené touhy dítěte se učit. 

Formativní hodnocení jako nástroj pro zvýšení efektivity učení matematiky na 1. st. ZŠ

30. 11. 2021

Na základě konkrétních ukázek a návrhů do praxe se zaměříme na formativní hodnocení z dlouhodobější perspektivy. Zajímat nás bude jeho vliv na proces učení a rozvoj žáka, a to nejen po stránce kognitivní, ale i osobnostní. Spolu s osvojováním obsahu učiva matematiky se tedy žák může plně rozvíjet také v mnoha dalších oblastech klíčových kompetencí. Ve webináři tak otevřeme i náročnější témata jako jsou cíle a kritéria hodnocení, autonomie poznávání, zpětná vazba a sebehodnocení nebo vrstevnické učení.

Lektorky: Mgr. Sylva Peclinovská, Ph.D., Mgr. Tereza Kottová


Práce s chybou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

7. 12. 2020

Výzkumy psychologů ukazují, že žáci, kteří chybují a s chybou dále pracují, se efektivněji učí. Proto mottem našeho webináře je zvolání "Chybo, budiž vítána!" Na základě několika ukázek z praxe (příběhy, žákovská řešení), ve kterých chyba sehrála významnou roli v procesu řešení úloh a vedla k hlubšímu porozumění problému, si shrneme principy, jak s chybou pracovat. Cílem je zbavit děti strachu z chyby a vytvořit ve třídě bezpečné prostředí. Specifika práce s chybou na 2. stupni představí následný webinář. 

Lektorky: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., Mgr. Tereza Kottová


Vytvořte si webové stránky zdarma!